سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
>
سفارش تبلیغ
صبا ویژن


Love ss501&Lee min hoo

خانـ ه لینـ ک ایمیـ لـ پروفایـ لـ طـراح

در و آروم بدون اینکه نانا بیدار بشه باز کرد از لای در تارهای نازک نور داخل اتاق شدن ک باعث شد مردمک چشماش و تنگ کنه تا بهتر ببینه نگاهی به ساعت داخل سالن کرد هنوز فرصت داشت ولی دوست داشت زودتر بره تا سر موقع اونجا باشه .داخل اتاق کیو رفت:هیونگمیخوام ازت لباس قرض بگیرم نمیخوام برم داخل اتاق نانا بیدار میشه

کیو ب سمت کمد اشاره کرد:هر چی میخوای اونجا هست

یونگ سنگ سر کمد رفت و یه شلوار جین تنگ مشکی و کت سفید و پیرهن ساده مشکی را انتخاب کرد و بعد از اتو کشیدن موهاش رفت و سوار ماشین شد

اول گل ها رو گرفت بعد ماشین و روشن کرد و گاز داد و کمتر از چن دقیقه به آپارتمان هیونا رسید.

ماشین و روبه روی ساختمان پارک کرد و نگاهی به ساعتش انداخت سره ساعت 8 از ماشین پیاده شد و به سمت آپارتمان راه افتاد.سوار آسانسور شدودکمه  رو فشرد دسته گل و پایین گرفت و سرش و به آسانسور تکیه داد با صدای بلند گ که معلوم میشد به طبقه ای ک میخواد رسیده چشماش و باز کرد

آقا من میخوام شما رو سکته بدم

«ادامه هفته ی بعععععددددددددددددددددددددددد»

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

شوخیشوخیشوخیبلبلبلوبلبلبلوبلبلبلو


♥ یکشنبه 94/6/29 2:46 عصر بـ ه قـلمـ پریچهر غلام زاده ♥ نظرطراح : صـ♥ـدفــ